15/3/17

Ενημερωτικό για την τοποθέτηση συνεργατών στα ΕΚΦΕ - Αρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσ/νίκης

                          Αρίδας Μανώλης - Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
                                                                                             
                                                                                       15-3-2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΚΦΕ
ή ΑΛΛΙΩΣ ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΤΟ

     Για την υπόθεση που αφορά την τοποθέτηση συναδέλφων στα ΕΚΦΕ έλαβα γνώση στην πρώτη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 17-1-2017 όταν παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο το έγγραφο με αρ. πρωτ. 41118/29-12-2016 ( συνημμένο 1 ) με το οποίο ο Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας ζητούσε την τροποποίηση  της πρότασης τοποθέτησης συνάδελφων που υπηρετούσαν ως Συνεργάτες στο ΕΚΦΕ Τούμπας.
     Με τη συγκεκριμένη απαράδεκτη ενέργεια του ο Περιφερειακός Διευθυντής  έδειξε το πρόσωπο μιας ασύδοτης εργοδοσίας η οποία αδιαφορώντας για τα εργασιακά δικαιώματα των συνάδελφων ζητάει, στα πλαίσια της εμπέδωσης της κινητικότητας, να αλλάξουν στο μέσο του διδακτικού έτους οι τοποθετήσεις όσων υπηρετούσαν ήδη στα ΕΚΦΕ της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης .

Το χρονικό της υπόθεσης :

     Με το έγγραφο αρ.πρωτ. 18768/19-9-2016 η ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ζητάει, από όσους συναδέλφους επιθυμούν, να κάνουν αίτηση για τοποθέτηση στα ΕΚΦΕ Τούμπας και Κέντρου αναφέροντας :
«Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως 23-09-2016. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα προσόντα, θα προσκομιστούν από τους υποψηφίους όταν ζητηθούν
Πηγή :

     Με την πράξη 30/28-9-2016 του ΠΥΣΔΕ ( συνημμένο 2 ) τοποθετούνται οκτώ συνάδελφοι στα ΕΚΦΕ από το σύνολο των έντεκα αιτούντων.

     Με την πράξη 45/16-11-2016 ( συνημμένο 3 ) γίνονται τροποποιήσεις στον πίνακα συνεργατών ΕΚΦΕ και τοποθετήσεις σε σχολεία. Στο απόσπασμα πρακτικού της πράξης αναφέρεται ότι το ΠΥΣΔΕ «Αφού εξέτασε τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά που αφορούν στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση καθώς και στην υπηρεσιακή κατάσταση, επιμορφωτικό έργο και άσκηση διοικητικών καθηκόντων των παρακάτω εκπαιδευτικών προβαίνει στην κατάρτιση προσωρινών αξιολογικών πινάκων για τη θέση των Συνεργατών ΕΚΦΕ.....»

     Από ότι αποδείχτηκε πότε μέχρι και τις 6-3-2017, που μετά από πρόταση μου συντάχθηκε πίνακας αφού πρώτα ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά από τους συναδέλφους, δεν είχε συνταχθεί πίνακας ούτε είχαν ζητηθεί δικαιολογητικά.

     Με την πράξη 45/16-11-2016 :

α) Τροποποιείται ο αρχικός πίνακας και αφαιρείται από τον πίνακα το όνομα αποσπασμένης συναδέλφισσας ΠΕ04.02 χωρίς μέχρι και σήμερα να δοθούν επαρκείς απαντήσεις για τα κριτήρια αυτής της τροποποίησης.
β) Απορρίπτεται ένσταση άλλης συναδέλφισσας ΠΕ04.02 που βρίσκεται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και τοποθετήθηκε σε σχολεία με την Πράξη 36/20-10-2016 ενώ υπηρετούσε στο ΕΚΦΕ Τούμπας.
     Με την ένσταση της η συναδέλφισσα ζητούσε τον αξιολογικό πίνακα και τη δυνατότητα, εφόσον βάσει του πίνακα ήταν η τελευταία στην κατάταξη, εκπρόθεσμης αίτησης έτσι ώστε να τοποθετηθεί σε σχολεία της προτίμησης της βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 50/96.
     Η ένσταση απορρίφθηκε χωρίς ποτέ να της δοθεί, έγγραφη απάντηση και προφανώς ο αξιολογικός πίνακας που ποτέ δεν είχε συνταχθεί.

     Εδώ να σημειώσω ότι υπάρχουν αρκετές ανάλογες περιπτώσεις κατά τις οποίες η Διοίκηση δεν στέλνει έγγραφη απάντηση σε αιτήσεις θεραπείας που έχουν υποβάλλει συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι πρέπει να καταγγέλλουν αυτήν την πρακτική στις ΕΛΜΕΘ έτσι ώστε οι ΕΛΜΕΘ να διεκδικούν τα δικαιώματα των συναδέλφων.

ΠΔ 50/96 άρθρο 15
«15. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους.»

γ) Με την πράξη 45/16-11-2016 βάσει του αποσπάσματος πρακτικού ( συνημμένο 3 ) προτείνεται η τοποθέτηση υπεράριθμου συναδέλφου ΠΕ04.02 στο ΕΚΦΕ Κέντρου και στις  τοποθετήσεις τις ίδιας πράξης όπως αυτές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ ο ίδιος συνάδελφος τοποθετείται στο ΕΚΦΕ Τούμπας.!!!!!!!!
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 45 16-11-2016
ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4Ω + ΕΚΦΕ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΩ
Πηγή :


     Μετά από παλινωδίες, καταφέραμε στην πράξη 8/20-2-2017 να καταθέσουμε προτάσεις για την επίλυση του ζητήματος.
     Ο Αναπληρωτής Αιρετός της ΔΑΚΕ πρότεινε την αποστολή των στοιχείων όλων των αιτούντων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να αποφασίσει αυτή* , πρόταση που προφανώς παραπέμπει στις καλένδες την επίλυση του θέματος, συμπράττοντας με αυτό τον τρόπο στην συγκάλυψη των αυθαιρεσιών της Διοίκησης.
* Βάσει της Υ.Α. 92985-Γ7-10-08-2012 το ΠΥΣΔΕ προτείνει-γνωμοδοτεί μεταξύ των αιτούντων και στέλνει την πρόταση του, για να κυρωθεί, στον Περιφερειακό Διευθυντή.
     Η δικιά μου πρόταση η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ( με μία ψήφο κατά, του αναπληρωτή Αιρετού της ΔΑΚΕ ) ήταν να κληθούν, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί (ΔΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συνεργατών των   Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου & Τούμπας. Αρ. πρωτ. 18768/19-9-2016 ), όλοι οι αιτούντες συνάδελφοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που είχαν δηλώσει στο βιογραφικό τους και να συνταχθεί πίνακας αξιολογικός πίνακας βάσει αυτών. Πράγμα που έγινε τελικά.
α) Ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά με το έγγραφο αρ.πρωτ. 3173/21-2-2017
Πηγή :
β) Αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα ο αξιολογικός Πίνακας στις 6-3-2017
Πηγή :

     Και το κερασάκι στη τούρτα ήταν ότι το ΠΥΣΔΕ στην Πράξη 10/6-3-2017 ,δέχτηκε δικαιολογητικά συναδέλφου ΠΕ04.02 τα οποία ο συνάδελφος δεν είχε δηλώσει, στην αρχική και μοναδική αίτηση του, στο βιογραφικό του, αλλοιώνοντας τα μόρια του αξιολογικού πίνακα. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία.
4 Υπέρ
1 Κατά ( ο γράφων )

     Στην πράξη 11/13-3-2017  κατέθεσα την παρακάτω πρόταση η οποία δεν έγινε αποδεκτή από το ΠΥΣΔΕ :
     Προτείνω να τοποθετηθούν στα ΕΚΦΕ το κοινό σύνολο των συναδέλφων οι οποίοι αναφέρονται στην πρόταση τοποθέτησης συνεργατών ΕΚΦΕ της πράξης 30/28-9-2016 και των πρώτων έξι συναδέλφων όπως έχουν καταγραφεί στον Αξιολογικό Πίνακα της πράξης 10/6-3-2017 διότι :
α) οι έξι συνάδελφοι του Αξιολογικού Πίνακα που προαναφέρω θα έπρεπε εξαρχής να είχαν τοποθετηθεί στα ΕΚΦΕ κάτι το οποίο δεν έγινε από λάθη και παραλείψεις της Διοίκησης
β) οι οκτώ συνάδελφοι του προσωρινού Πίνακα συνεργατών ΕΚΦΕ της πράξης 30/28-9-2016 που υπηρέτησαν ως τώρα στα ΕΚΦΕ, που με την τροποποίηση της πρότασης στην πράξη 45/16-11-2016 έγιναν επτά, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μετακινηθούν διότι, από λάθη και παραλείψεις της Διοίκησης, θα πληγούν  τα εργασιακά τους δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται από το Π.Δ. 50/96 που καθορίζει με σαφήνεια τη σειρά και τη διαδικασία τοποθετήσεων στα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων.

     Με την παραπάνω πράξη αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να προταθούν για τοποθέτηση στα ΕΚΦΕ οι πρώτοι 6 συνάδελφοι του αξιολογικού Πίνακα
3 Υπέρ
2 Κατά ( οι Αιρετοί )

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )