31/3/17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - Αρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσ/νίκης


Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκη
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο
Αγωνιστικών Παρεμβάσεων - Αλληλεγγύης - Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Κίνησης - Συνεργαζόμενοι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

                                                                                                                      29-3-2017

     Το ΠΥΣΔΕ συνεδρίασε την Πέμπτη και Παρασκευή 23,24 Μαρτίου με θέμα ημερήσιας διάταξης την «Τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου πλεοναζόντων εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο (Γραμματείες)»

     Κατάθεσα προτάσεις και κριτήρια, βάσει των οποίων έπρεπε να γίνουν οι τοποθετήσεις έτσι ώστε να προκύψει μια δικαιότερη κατανομή των ωρών γραμματειακής στήριξης στις σχολικές μονάδες  οι οποίες έγιναν εν μέρει δεκτές από το ΠΥΣΔΕ.
α) Ο μέγιστος αριθμός τοποθέτησης των συναδέλφων σε σχολικές μονάδες να μην υπερβαίνει τις δύο, και στην περίπτωση που ήδη είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες σχολικές μονάδες η συμπλήρωση ωραρίου να γίνει, με γνώμονα την ορθολογικότερη κατανομή γραμματειακής στήριξης, στις σχολικές μονάδες που ήδη διδάσκουν
β) Οι μετακινήσεις των συνάδελφων να γίνουν σε όμορες σχολικές μονάδες

Σε όσες τοποθετήσεις έγιναν εκτός των παραπάνω δύο κριτηρίων μειοψήφησα.

     Ειδικότερα, εκτός των άλλων, κατέθεσα προτάσεις για την κάλυψη σχολικών μονάδων της Περαίας, Μίκρας, Μηχανιώνας και Χορτιάτη, που έχουν  πολύ λίγες ώρες γραμματείας, οι οποίες απορρίφθηκαν από το ΠΥΣΔΕ, παρότι υπάρχουν όμορες σχολικές μονάδες με μεγάλο αριθμό ωρών γραμματειακής στήριξης

Π.χ. Το 3ο Γυμνάσιο Χορτιάτη ( στην πόλη του Χορτιάτη ) έχει 39 ώρες γραμματειακής στήριξης ενώ το 2ο  ΓΕΛ Χορτιάτη (στην πόλη του Χορτιάτη ) έχει 7 ώρες. Πρότεινα την μετακίνηση συναδέλφου ΠΕ19 εξολοκλήρου πλεονάζοντα από το 3ο  Γυμνάσιο Χορτιάτη στο 2ο ΓΕΛ Χορτιάτη και ενώ στην αρχή της συνεδρίασης η πρόταση έγινε αποδεκτή, με μόνο μειοψηφούντα τον  αιρετό της ΔΑΚΕ, στο τέλος της συνεδρίασης, και χωρίς εγώ να το αντιληφθώ, η πρόταση μου απορρίφθηκε και από τα υπόλοιπα δύο μέλη του ΠΥΣΔΕ ( Διευθυντής Εκπαίδευσης και τη διορισμένη ως μέλος του ΠΥΣΔΕ ) που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

     Συνάδελφος ΠΕ19 που την Πέμπτη 23/3 τοποθετήθηκε στο 31ο ΓΕΛ για 1 ώρα μαθήματος και 10 ώρες γραμματειακής στήριξης την επόμενη μέρα τοποθετήθηκε ( 4 υπέρ 1 κατά ) ,  στο 3ο Γυμνάσιο Θέρμης, που σε καμία περίπτωση δεν είναι όμορο με το σχολείο που ο συνάδελφος διδάσκει απ΄ την αρχή του διδακτικού έτους, και στη θέση του στο 31ο ΓΕΛ τοποθετήθηκαν δύο συνάδελφοι για την κάλυψη του κενού και για γραμματειακή στήριξη.

     Επίσης σε πολλές περιπτώσεις οι ώρες πλεονασμάτων στα ΕΠΑΛ-ΕΚ εκτός του ότι είναι πλασματικές, διότι προέκυψαν από την αντιεκπαιδευτική-αντιπαιδαγωγική ρύθμιση για τους μη παρακολουθούντες στα ΕΠΑΛ, είναι και παράνομες διότι ο καθορισμός, από τη διοίκηση, των λειτουργικά «υπεραρίθμων» δεν έγινε βάσει της αρχαιότητας.  

     Παρακάτω υπάρχει πίνακας ( συνημμένος και σε μορφή excel ) , με βάση τα στοιχεία της Διοίκησης με τα οποία έγιναν οι τοποθετήσεις στις 23,24/3, στο οποίο φαίνονται οι γραμματείες των σχολικών μονάδων πριν την ανακατανομή ωρών και μετά.

Στήλη D : Διοικητικοί υπάλληλοι πλήρους ωραρίου ( 40 ώρες εβδομαδιαίως ) που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες
Στήλη E : Σύνολο ωρών συναδέλφων που απασχολούνται στη γραμματειακή στήριξη των σχολικών μονάδων πριν την ανακατανομή
 Στήλη F : Σύνολο ωρών συναδέλφων που απασχολούνται στη γραμματειακή στήριξη των σχολικών μονάδων μετά την ανακατανομή
Σχόλιο : Έχω αφαιρέσει από τα σύνολα ωρών τις γραμματείες μίας και δύο ωρών διότι θεωρώ ότι συνάδελφοι που πλεονάζουν για τόσες ώρες δεν μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στις γραμματείες των σχολικών μονάδων. Από τον πίνακα λείπουν οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής στις οποίες, με βάση την πληροφόρηση του ΠΥΣΔΕ από την Διοίκηση, δεν υπάρχουν πλεονάσματα.


ΣΧΟΛΕΙΟ
TMHM.
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚ.
ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ
1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς
35
705
2
41
41
14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης
10
551
0
43
43
6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης
9
458
0
87
87
1ο ΕΠΑΛ Επανομής
19
408
1
46
31
1ο ΓΕΛ Θέρμης
16
395
0
40
20
8ο ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης
10
394
0
68
57
2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού
16
389
1
0
0
2ο Γ/σιο Περαίας
16
387
0
4
4
1ο Γ/σιο Πανοράματος
17
374
0
8
19
3ο Γ/σιο Θέρμης
17
373
0
3
14
Μουσικό Γυμν.Θεσ. Με Λυκ. Τάξεις
17
371
0
73
51
3ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
15
361
1
0
0
4ο Γ/σιο Καλαμαριάς
15
358
0
3
19
1ο ΓΕΛ Πανοράματος
16
356
0
21
21
Γ/σιο Επανομής
15
355
0
18
18
1ο Γ/σιο Θέρμης
15
338
1
7
7
ΓΕΛ Μίκρας
15
334
0
9
9
1ο Γ/σιο Περαίας
15
332
0
0
0
14ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
13
326
0
23
23
9ο Γ/σιο Καλαμαριάς
13
325
0
25
25
8ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
13
318
0
33
33
Γ/σιο Βασιλικών
13
315
0
23
23
Πειραμ.Πανεπιστημίου Θεσ.Γυμν.
12
311
1
20
4
1ο ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης
10
311
0
44
44
1ο ΓΕΛ Πυλαίας
13
305
1
7
7
31ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
13
304
0
7
20
28ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
13
301
0
18
18
15ο ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης
12
301
0
49
31
7ο ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης
9
297
0
11
22
6ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
12
289
0
25
25
14ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
12
289
0
14
14
2ο Γ/σιο Άνω Τούμπας
13
288
0
9
9
1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού
12
287
1
26
26
1ο Γ/σιο Πυλαίας
12
287
0
26
26
2ο ΓΕΛ Μίκρας
12
287
0
62
46
2ο Γ/σιο Χαριλάου
12
285
0
21
21
8ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
12
285
0
37
37
1ο ΓΕΛ Ν. Μηχανιώνας
12
283
1
18
18
18ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
12
281
1
39
12
30ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
13
275
0
29
19
1ο Γ/σιο Καλαμαριάς
11
268
0
7
7
1ο Εσπερινό ΓΕΛ Θεσ/νίκης
10
268
0
37
37
20ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
11
266
0
0
18
7ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
11
265
1
0
0
6ο Γ/σιο Καλαμαριάς
10
265
0
31
31
1ο ΓΕΛ Επανομής
11
261
1
3
3
27ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
12
258
0
24
24
1ο Γ/σιο Τριανδρίας
11
256
0
14
14
3ο Γ/σιο Καλαμαριάς
11
250
0
29
29
2ο Γ/σιο Καλαμαριάς
12
249
0
61
45
1ο ΓΕΛ Βασιλικών
11
249
0
0
8
1ο Γ/σιο Άνω Τούμπας
11
247
0
14
18
2ο Γ/σιο Πυλαίας
10
247
0
12
12
2ο ΓΕΛ Πυλαίας
9
244
1
0
0
Γ/σιο Νέων Επιβατών
12
242
1
7
7
5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης
7
241
0
38
38
1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
10
236
0
18
18
1ο Γ/σιο Μίκρας
11
233
0
31
31
13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης
6
230
1
83
63
32ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
11
228
0
27
22
2ο Γ/σιο Χορτιάτη
10
225
0
29
29
1ο Γ/σιο Χαριλάου
10
223
0
10
20
3ο Γ/σιο Χαριλάου
11
217
1
4
4
28ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
10
215
1
28
20
2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
10
214
0
19
19
6ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
11
213
0
21
21
2ο Γ/σιο Μίκρας
10
213
0
37
37
5ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
9
213
0
12
12
5ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
10
212
0
13
34
1ο Γ/σιο Ν. Μηχανιώνας
10
211
0
9
9
23ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
9
211
0
7
23
1ο Γ/σιο Κάτω Τούμπας
10
210
0
18
36
2ο ΓΕΛ Θέρμης
10
208
0
8
28
3ο Γ/σιο Χορτιάτη
10
208
0
39
39
5ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
9
207
0
18
18
1ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
10
206
0
56
56
10ο Γ/σιο Καλαμαριάς
10
204
0
13
13
19ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
9
204
0
14
7
2ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
10
201
0
32
32
2ο Γ/σιο Θέρμης
10
197
0
0
0
1ο ΓΕΛ Τριανδρίας
9
197
0
10
22
16ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
9
194
0
48
36
2ο Γ/σιο Μαλακοπής
9
193
0
0
0
11ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
9
192
0
30
30
1ο Γ/σιο Χορτιάτη
9
192
0
10
10
4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
9
190
0
19
19
3ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
9
189
0
5
5
ΕΠΑΛ Βασιλικών
9
187
0
0
8
12ο ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης
5
186
0
3
23
3ο ΓΕΛ Χορτιάτη
9
182
0
11
11
19ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
9
181
0
0
7
1ο ΓΕΛ Χορτιάτη
9
179
0
26
26
2ο Γ/σιο Τούμπας
9
179
0
20
20
4ο Γ/σιο Χαριλάου
9
178
0
14
14
7ο Γ/σιο Καλαμαριάς
9
176
0
0
0
1ο Γ/σιο Μαλακοπής
9
174
0
7
7
8ο Γ/σιο Καλαμαριάς
7
170
0
11
11
12ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
8
169
0
10
10
15ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
9
164
0
10
24
15ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
8
159
0
31
31
11ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
9
159
0
9
9
10ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
8
157
0
21
21
2ο Γ/σιο Μηχανιώνας
8
156
0
17
17
2ο ΓΕΛ Χορτιάτη
8
155
0
7
7
26ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
8
151
0
18
18
32ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
7
150
0
0
12
24ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
7
150
0
20
20
1ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
8
147
0
22
22
17ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
7
143
0
12
21
3ο Γ/σιο Μίκρας
7
141
0
4
4
12ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
8
141
0
0
8
4ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
6
141
0
4
16
7ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
7
140
0
6
6
2ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
7
138
0
61
35
7ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
7
132
0
32
32
4ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
6
128
0
13
13
Γ/σιο Διαπολ.Εκπαιδ.Ανατ.Θεσ.
7
126
0
23
11
3ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης
6
125
0
19
19
13ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
6
122
0
28
19
31ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
6
117
0
13
13
4ο Γ/σιο Τούμπας
6
109
0
34
22
1ο Εσπερινό Γ/σιο Θεσ/νίκης
5
88
0
24
24
Διαπολ.Λύκειο Θεσσαλονίκης
6
70
0
0
12
30ο Γ/σιο Θεσ/νίκης
4
64
0
15
15
1ο ΕΚ Θεσσαλονίκης


0
0
0
2ο ΕΚ Θεσσαλονίκης


0
25
25
3ο ΕΚ Θεσσαλονίκης


0
16
16
4ο ΕΚ Θεσσαλονίκης


0
9
9
 8ο ΕΚ Επανομής


0
0
15


Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )