7/3/17

Ενημερωτικό για τη συμπλήρωση ωραρίου σε τμήματα ένταξης - Αρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσ/νίκης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης

                                                                                                           7-3-2017

     Στη Συνεδρίαση της Πράξης 10/6-3-2017 του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης εξετάστηκε ένσταση συναδέλφισσας φιλολόγου που αφορούσε τη συμπλήρωση ωραρίου σε Τμήματα Ένταξης στη σχολική μονάδα που υπηρετεί με οργανική θέση ( 11 Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ).

     Με βάση το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με αρ.πρωτ. 27414/Ε2/20-2-2017  που επισυνάπτω, και το οποίο κατά την  πάγια τακτική του Υπουργείου δεν κοινοποιείται σε όλες τις ΔΔΕ λες και το θέμα που αναφέρεται αφορά μόνο την ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, έγινε δεκτή η ένσταση της συναδέλφισσας κατά πλειοψηφία :
3 υπέρ
1 μέλος της Διοίκησης κατά
και ο αιρετός της ΔΑΚΕ που προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά την πάγια συνήθεια  του, τρεισήμισι ώρες μετά τη έναρξη της ( στις 13:22 μ.μ. ) αποχώρησε πριν από την ψηφοφορία  για το συγκεκριμένο θέμα στις 15:15 μ.μ.

Μικρό χρονικό της υπόθεσης:

     Στις 26-8-2016 κοινοποιούνται τα κενά σε Τμήματα Ένταξης άπαξ και δια παντός, διότι πότε μεταγενέστερα δεν υπήρξε ανακοινοποίηση τους στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το κενό του 11 Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης σχολική μονάδα που υπηρετεί η συναδέλφισσα που υπέβαλλε την ένταση.

    Στις 1-9-2016 η συναδέλφισσα κάνει αίτηση στο ΠΥΣΔΕ για συμπλήρωση ωραρίου στα Τμήματα Ένταξης του σχολείου της η οποία δεν γίνεται δεκτή. 

     Με την Πράξη 27/19-9-2016 τοποθετείται στο κενό άλλη συναδέλφισσα φιλόλογος με απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.

    Υποβάλλεται ένταση από τη συναδέλφισσα για την τοποθέτηση στα Τμήματα Ένταξης του σχολείου της η οποία απορρίπτεται από το ΠΥΣΔΕ.

     Απ΄ ότι φαίνεται από τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που αναφέρονται παρακάτω, ουδέποτε δόθηκε το δικαίωμα στην  οργανικά ανήκουσα η οποία έχει τα από τον νόμο τα προσόντα για καλύψει και να συμπληρώσει το υποχρεωτικό διδακτικό της ωράριο σε Τμήματα ένταξης της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί με οργανική τοποθέτηση.

     Το ΥΠΠΕΘ απαντώντας σε έγγραφα ερωτήματα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το έγγραφο με αρ.πρωτ. 27414/Ε2/20-2-2017 αναφέρει :
«Από το συνδυασμό όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι για να κριθεί υπεράριθμος εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες κάλυψης και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου στην σχολική μονάδα όπου είναι τοποθετημένος οργανικά.
Από αυτό δεν μπορεί να εξαιρεθεί η δυνατότητα απασχόλησης σε τμήμα ένταξης εφόσον ο εκπαιδευτικός έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.»

      Επιπρόσθετα σας κοινοποιώ μέρος της καταγγελίας μου η οποία στάλθηκε στις 9-9-2014  στις σχολικές μονάδες ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και αφορά όμοιο θέμα :

«Για το ζήτημα των τοποθετήσεων των συναδέλφων στα Τμήματα ένταξης των σχολείων και οι δύο αιρετοί απαιτήσαμε, όπως και στο προηγούμενο διδακτικό έτος, να τοποθετηθούν πρώτα οι οργανικά ανήκοντες, που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα, αλλά η διοίκηση, εντελώς παράλογα, δεν αποδέχεται και φέτος την τοποθέτηση συναδέλφων της Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης σε τμήματα ένταξης.
Και έτσι δημιουργείται το εξής οξύμωρο: ενώ, βάσει της Υ.Α. αποσπάσεων στην ειδική αγωγή αρ.πρωτ. 136436/Γ6/01-09-2014 «Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2014-2015 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για  το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή  Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε  Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), …» οι συνάδελφοι των άλλων περιοχών έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και να διδάξουν σε τμήματα ένταξης, ενώ οι συνάδελφοι της περιοχής μας αποκλείονται με μόνο, και προφανώς αντιπαιδαγωγικό επιχείρημα, τη δημιουργία λειτουργικών κενών στη περιοχή.»

Πηγές :

21/09/2016 08:41
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 27/16 & 19-09-2016

09/09/2016 14:16
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 26/07,08-09-2016

05/09/2016 23:23
Προσωρινές Τοποθετήσεις ΣΜΕΑΕ και Αποσπασμένων Β' Φάσης με Πράξη 25/02-09-2016


29/08/2016 11:25
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη λειτουργικών κενών Τμημάτων Ένταξης των Σχολικών Μονάδων (ανακοινοποίηση)

26/08/2016 09:46

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη λειτουργικών κενών Τμημάτων Ένταξης των Σχολικών Μονάδων

26/08/2016 09:43
Πρόσκληση ενδιαφέροντος αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )