19/6/17

Για την επιλογή των διευθυντών - Αρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες

     Βάσει του 4ου Μνημονίου η Κυβέρνηση με το Ν.4473/2017 επανεκκινεί τις διαδικασίες αξιολόγησης, στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς,  έτσι ώστε να  επιβληθεί ο οικονομικοπολιτισμικός φιλελευθερισμός (κουλτούρα της αξιολόγησης ) στην εκπαίδευση.
Χαρακτηριστικά  στο 4ο μνημόνιο που επικαιροποιεί τις δεσμεύσεις του 3ου Μνημονίου (Ν.4336/2015) που ψήφισαν όλα τα συστημικά κόμματα αναφέρεται :
«(iv) pass a law on the   evaluation   of senior education staff, school self- evaluation and rational use of resources by June 2017»
Μτφ. 4.Θα περάσουν νόμο για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση και τη λελογισμένη χρήση των πόρων μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

και λίγο παρακάτω

«The evaluation will be consistent with the general evaluation system of public Administration»
Μτφ. Η αξιολόγηση θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

Ήδη κατέθεσα κείμενο στην Διοίκηση με το οποίο δηλώνω ότι θα απέχω από όλες τις διαδικασίες-συνεδριάσεις αξιολόγησης των στελεχών Διοίκησης.
Όλοι μαζί πρέπει να συμμετέχουμε καθολικά στην απεργία – αποχή που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και να απέχουμε από την ειδική συνεδρίαση αξιολόγησης.
Συνημμένα στέλνω :
1.      Την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης (Πατήστε εδώ)
2.      Την εξώδικη γνωστοποίηση με την οποία η ΑΔΕΔΥ κοινοποίησε στο Υπουργείο (Πατήστε εδώ) Παιδείας την απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης
3.      Διευκρινίσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων για την απεργία-αποχή (Πατήστε εδώ)
4.      Σχέδιο δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης (Πατήστε εδώ)
Οι ΕΛΜΕ θα πρέπει να οργανώσουν πολύμορφες δράσεις ( αποκλεισμούς, καταλήψεις των ΔΔΕ κ.τ.λ. ) έτσι ώστε να μπλοκάρουμε τις διαδικασίες αξιολόγησης στα Διευρυμένα Συμβούλια Επιλογής όπως ακριβώς είχαμε κάνει όταν ξεκινούσαν οι διαδικασίες αξιολόγησης το 2014.

Η αξιολόγηση που καλείται να κάνει ο κάθε σύλλογος διδασκόντων!!!!! (από τον οποίο εξαιρούνται οι ελαστικά εργαζόμενοι) στους υποψήφιους διευθυντές-αξιολογητές , αποτελεί εφαρμογή ακριβώς των διαδικασιών αξιολόγησης, που προβλέπονται στο Ν.4369/2016 που αφορά την αξιολόγηση των υπολοίπων Δημοσίων Υπαλλήλων
Αρθρο 18 Παρ. 15 «Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης των υφισταμένων, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, δ) ανάληψη ευθύνης, ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.»
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η συμμετοχή μας σ΄ αυτή τη διαδικασία αποτελεί τον Δούρειο Ίππο για τη δική μας αξιολόγηση. Να μη σπάσουμε οι εκπαιδευτικοί τον αγώνα και των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων που εδώ και μήνες ΑΠΕΡΓΟΥΝ ή ΑΠΕΧΟΥΝ από τις διαδικασίες της αξιολόγησης.

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )