24/9/17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ - Aρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Aρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ


Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες  

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών και Τομεαρχών ΕΠΑΛ.

Το Συμβούλιο έκανε τις τοποθετήσεις βάσει των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων.

     Στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης η πρώτη φάση τοποθέτησης υποδιευθυντών κρίθηκε άγονη , αφού κανένας από τους συναδέλφους δεν κατέθεσε υποψηφιότητα για την πλήρωση των δύο θέσεων Υποδιευθυντών.
Η Κυβέρνηση  με τον νέο νόμο επιλογής στελεχών Διοίκησης επιβάλλει με το στανιό διευθυντές που είχαν απορριφθεί από το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των Συλλόγων Διδασκόντων στη διαδικασία επιλογής του 2015, όπως έγινε και στην περίπτωση του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας έτσι όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να δυναμιτιστεί το παιδαγωγικό κλίμα στα σχολεία. Η Κυβέρνηση χρησιμοποιώντας προσχηματικά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας μας έκρινε ανίκανους να συμμετέχουμε ουσιαστικά στην επιλογή των διευθυντών. Για τα γεράκια του νεοφιλελευθερισμού η συμμετοχή των εργαζομένων στην διαχείριση του παραγόμενου έργου, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, απαγορεύεται δια ροπάλου. Η δε γνωμοδότηση του κουτσουρεμένου «Συλλόγου Διδασκόντων» , που διαμέσου αυτής, η Κυβέρνηση προσπάθησε να περάσει την κουλτούρα της συστημικής αξιολόγησης , αλλά και να αποσπάσει τη συναίνεση μας στη διαδικασία , αποδεδειγμένα πιά πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων από τα Τεχνοκρατικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

     Στο Εργαστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με κατά πλειοψηφία απόφαση του Συμβουλίου, δεν τοποθετήθηκαν Υποδιευθυντές και Τομεάρχες και η διαδικασία επιλογής θα επαναληφθεί. Μειοψήφησα στην απόφαση του Συμβουλίου , διότι θεωρώ ότι σε ένα εργαστηριακό κέντρο που στεγάζεται σε δυο διαφορετικά κτίρια τα οποία απέχουν αρκετά μεταξύ τους, που λειτουργεί περίπου όλη τη διάρκεια της ημέρας ( πρωινό-απογευματινό-εσπερινό κύκλο ) και τέλος εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών καθώς και ο αριθμός των  εργαστηρίων συγκεκριμένων τομέων δικαιολογεί την τοποθέτηση δυό τομεαρχών ανά κτίριο, και ως εκ τούτου θα έπρεπε να γίνει αποδεκτή η πρόταση της Σχολικής μονάδας για  τον αριθμό θέσεων Υποδιευθυντών και Τομεαρχών.

     Σε ό,τι αφορά την προϋπόθεση της υπεραριθμίας για την επιλογή, το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι αυτή κρίνεται  κατά την έναρξη του σχολικού έτους, δηλαδή βάσει της λειτουργικής υπεραριθμίας που διαπιστώνεται μετά την κατανομή των αναθέσεων των μαθημάτων ( Α΄, Β΄ αναθέσεων  πρώτης και δεύτερης ειδικότητας  ) σε κάθε σχολική μονάδα.
Μειοψήφησα διότι με την συγκεκριμένη απόφαση πλήττεται η αρχαιότητα των οργανικά τοποθετημένων συναδέλφων. Πρότεινα η διαπίστωση της προϋπόθεσης επιλογής να γίνει βάσει της οργανικής υπεραριθμίας γιατί έτσι διασφαλίζεται ότι οι τοποθετήσεις των Υποδιευθυντών και Τομεαρχών δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου αρχαιότερων οργανικά τοποθετημένων συναδέλφων . Η οργανική υπεραριθμία κρίνεται τον Μάιο-Ιούνιο κάθε έτους και η κατανομή των αναθέσεων γίνεται μόνο με τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης και αφορά το σύνολο των οργανικά τοποθετημένων εκπαιδευτικών δηλαδή και αυτών που πιθανά και για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζουν από την σχολική μονάδα ( π.χ. συνάδελφοι που κατέχουν θέση ευθύνης η είναι σε άδεια ). Για το ίδιο θέμα κατέθεσα στο Συμβούλιο και το έγγραφο του Υπουργείου με αρ.πρωτ. 127402/Δ2/11-09-2013 το οποίο εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 150/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και το οποίο παραθέτω στο τέλος του κειμένου.

127402/Δ2/11-09-2013

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο»
Σχετ.:85329/25-06-13 «Τοποθέτηση υπεράριθμου σε θέση Υποδ/ντή».

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με την «Τοποθέτηση υπεράριθμου σε θέση Υποδ/ντή», σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 150/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για αντίστοιχη περίπτωση, «εκπαιδευτικός που υπηρετεί μεν σε σχολική μονάδα κατέχων οργανική θέση, αλλά έχει κριθεί υπεράριθμος δεν μπορεί να επιλεγεί σε θέση υποδιευθυντή, καθώς αυτός διατιθέμενος σε άλλες σχολικές μονάδες προς συμπλήρωση ωραρίου του, δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει στα προπεριγραφόμενα καθήκοντα της ως άνω θέσης και μάλιστα επί τετραετία».

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )