9/11/17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Η Τέχνη της εμφάνισης-απόκρυψης κενών πλεονασμάτων - Αρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο
Αγωνιστικών Παρεμβάσεων - Αλληλεγγύης - Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Κίνησης - Συνεργαζόμενοι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η Τέχνη της εμφάνισης-απόκρυψης κενών πλεονασμάτων

Συνάδελφοι συναδέλφισσες.

     Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των τοποθετήσεων διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κενά και πλεονάσματα εξαφανίζονταν/ τροποποιούνταν και παρά τις επισημάνσεις μας δεν λάβαμε ποτέ επαρκείς εξηγήσεις για αυτά τα «ανεξήγητα» φαινόμενα που έκαναν την εμφάνισή τους  σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διαδικασία των λειτουργικών τοποθετήσεων. Σε κάθε περίπτωση ζητούσαμε στα πλαίσια της διαφάνειας να ανακοινοποιηθούν στο ορθό τα κενά, αλλά η Διοίκηση κώφευε.
Να επισημάνω εδώ ότι υπήρξαν ελάχιστες ανάλογες περιπτώσεις όπου η Διοίκηση αποδέχτηκε ενστάσεις συναδέλφων και τις ικανοποίησε εν μέρει, χωρίς όμως ποτέ να κάνει δεκτό το αίτημά μας για την εκ νέου, βάσει της ανακοινοποίησης των κενών, τοποθέτηση των συναδέλφων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Παραδειγμα 1
     Στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο λειτουργούν εννέα τμήματα και βάσει του ωρολογίου  προγράμματος οι ώρες για ΠΕ11 είναι 18 ώρες α΄ ανάθεσης ( 9 τμήματα επί 2 ώρες ) και 4 ώρες γ΄ ανάθεσης ( οικιακής οικονομίας στην Α τάξη ). Βάσει των ελλειμματικών στοιχείων που λάβαμε από την Διοίκηση, διότι ζητήσαμε πίνακα κενών και πλεονασμάτων και αναθέσεων του σχολείου και λάβαμε γνώση μόνο για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των συναδέλφων που υπηρετούν στο σχολείο,  στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν 3 τρεις συνάδελφοι ΠΕ11 ( εκ των οποίων μόνο μια είναι οργανικά ανήκουσα ) οι οποίοι καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους.
Δηλαδή για ένα κενό 22 ωρών ( 18 + 4 ώρες ) υπάρχουν τοποθετημένοι 3 συνάδελφοι συνολικού ωραρίου 60 ωρών!!!!!!!!!!
Εντελώς τυχαία στην παραπάνω σχολική μονάδα Διευθυντής είναι ο αιρετός της ΔΑΚΕ.

Παράδειγμα 2 
     Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμαριάς βάσει των στοιχείων που έχουμε από την Διοίκηση μέχρι και στις 30-10-2017 υπήρχε κενό μηχανολόγων 7 ωρών. Στις 1-11-2011, δηλαδή μετά την ανακοίνωση των κενών απόσπασης και πριν τις εκδίκαση των ενστάσεων της συγκεκριμένης φάσης το κενό εκτοξεύτηκε στις 18 ώρες. 

Παράδειγμα 3
      Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμαριάς στην ανακοινοποίηση των κενών που αναρτήθηκαν για την τοποθέτηση των υπεράριθμων στις 25-9-2017 υπήρχε ένα κενό 20 ωρών ΠΕ14.01 το οποίο τροποποιήθηκε ( ανάρτηση κενών στις 4-10-2017 ) στην φάση τοποθέτησης συναδέλφων στην Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε κενό 18 ωρών στον κλάδο ΠΕ18.10 και στις 17-10-2017 το κενό αλλάζει ξανά σε κενό 20 ωρών στον κλάδο ΠΕ14.01.
Στο συγκεκριμένο κενό τοποθετήθηκαν μια συναδέλφισσα ΠΕ18.10 από τη διάθεση και ακόμη μία αποσπασμένη συναδέλφισσα ΠΕ18.11!!!!!!!!!!!!!!

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )