8/11/18

Αποτελέσματα Εκλογών 7/11/18 για τα ΠΥΣΔΕ Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εγγεγραμένοι 
3356
   
Ψήφισαν
2816
   
Έγκυρα 
2665
   
Άκυρα 
151
   
Αποχή %
16,09%
   
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΆ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
%
ΑΙΡΕΤΟΙ
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις - Αλληλεγγύη - Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση - Συνεργαζόμενοι
573
21,50%
1
ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.
961
36, 06 %
1
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών Π.Α.ΜΕ.
456
17,11%
 
Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις ΣΥΝΕΚ
386
14,48%
 
Π.Ε.Κ. Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 
289
10,84%
 ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εγγεγραμμένοι
3618
   
Ψήφισαν
2713
   
Έγκυρα
2615
   
Άκυρα 
98
   
Αποχή %
25,01%
   
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΆ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
%
ΑΙΡΕΤΟΙ
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις - Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση - Συνεργαζόμενοι
620
23,71%
1
ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.
833
31,85%
1
Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις ΣΥΝΕΚ
570
21,80%
 
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών Π.Α.ΜΕ.
383
14,65%
 
Π.Ε.Κ. Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 
107
4,09%
 
Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών
102
3,90%
 

Αποτελέσματα εκλόγών 7/11/18 για το ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Πατήστε εδώ.