14/6/17

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση - Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ' ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης: Καμία συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών - Δε μετατρέπουμε το σύλλογο διδασκόντων σε όργανο αξιολόγησης.

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση  - Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                          14 Ιουνίου 2017

Καμία συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών! 
Δε μετατρέπουμε το σύλλογο διδασκόντων σε όργανο αξιολόγησης. ΟΧΙ στην εφαρμογή της αξιολόγησης μέσα από δήθεν συλλογικές διαδικασίες. 

Η Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση και οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκφράζουν την πλήρη διαφωνία τους με το ψηφισθέν νομοσχέδιο  για την επιλογή διευθυντών στα σχολεία. Ο νόμος αυτός που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ με αφορμή την απαράδεκτη απόφαση του ΣΤΕ να κρίνει αντισυνταγματικό το ν.4327/15 (Μπαλτά – Κουράκη), βασίζεται σε όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ εδώ και χρόνια (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Καθηκοντολόγιο, ν.3848/10 – Διαμαντοπούλου, ν.4186/13 - Αρβανιτόπουλου). Είναι εφαρμογή ακριβώς των “διαδικασιών της αξιολόγησης”  που προβλέπονται στο ν. 4369/16 – Βερναδάκη - για την αξιολόγηση στο Δημόσιο στο τμήμα που αφορά την αξιολόγηση του προϊσταμένου από τους υφισταμένους.  Το Σεπτέμβρη του 2017 σχεδιάζουν να βάλουν σε εφαρμογή και το υπόλοιπο κομμάτι της συγκεκριμένης αξιολόγησης. Η επιλογή και αυτή η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης είναι μέρος του 4ου Μνημονίου και αφορά τριετές σχέδιο για την  εκπαίδευση,το οποίο στηρίζεται στις επιταγές και τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και αφορά απροκάλυπτα την εξοικονόμηση πόρων, με την προώθηση της μαθητείας στη Τεχνική Εκπαίδευση, την δήθεν αυτονομία της σχολικής μονάδας, την αξιολόγηση-χειραγώγηση τελικά όλων σε βάθος χρόνου (σχολικής μονάδας, στελεχών και εκπαιδευτικών). 

Πιο συγκεκριμένα, στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών:

Μένουν ανέγγιχτα το θεσμικό πλαίσιο της επιβαλλόμενης αξιολόγησης, η δομή της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, οι αρμοδιότητες του διευθυντή και το αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου.

Παραμένει άθικτο  όλο το αυταρχικό πλαίσιο του καθηκοντολογίου (Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, (ΦΕΚ 1340/16-10- 02) που μεταξύ άλλων δίνει υπερεξουσίες στο διευθυντή και που ο κλάδος  έχει καταστήσει ανενεργό γιατί εκτός των άλλων έρχεται σε αντίθεση με τον 1566/85 που αναφέρει ότι «ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου».

  Επαναφέρεται ένα αποδεδειγμένα διαβλητό σύστημα επιλογής: η διαβόητη συνέντευξη από διευρυμένο αλλά διορισμένο συμβούλιο επιλογής, η οποία εμπεριέχει την υποκειμενική αμφισβητούμενη, ανισότιμη και καθοριστική  κρίση και ευνοεί  τις κομματικές εξυπηρετήσεις και τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στους υποψήφιους διευθυντές και τη διοίκηση.

Καταργείται η συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων με μυστική ψηφοφορία, η οποία βοήθησε δύο χρόνια πριν στην απομάκρυνση- σε αρκετές περιπτώσεις με δημοκρατικό τρόπο- δ/ντών και δ/ντριών που φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για παραλυτικές εντάσεις στο σύλλογο διδασκόντων, που δεν προήγαγαν αλλά αντίθετα εμπόδισαν την εκπαιδευτική λειτουργία με δικαστικού τύπου παρεμβάσεις. Η καινοτομία εκείνη του 2015 που αποτέλεσε μια έστω και μικρή προσπάθεια εκδημοκρατισμού της σχολικής διοίκησης,  αντικαθίσταται στις μέρες μας με τη συμπλήρωση  «φόρμας αποτίμησης» του υποψηφίου από τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς (μόνο!), η οποία μάλιστα ούτε μοριοδοτείται ούτε είναι δεσμευτική για το συμβούλιο επιλογής. Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούμε δηλαδή να “γνωμοδοτήσουμε” κυριολεκτικά άσκοπα, ανούσια, υστερόβουλα και μάλλον “δόλια” με ευθύνη του υπουργείου,  σε “φόρμες συγκεκριμένης αξιολόγησης” και μάλιστα στο πρακτικό του Σ.Δ για όλους τους εκπαιδευτικούς που θα είναι υποψήφιοι διευθυντές με ότι αυτό συνεπάγεται για το κλίμα που θα διαμορφωθεί στο σχολείο. Το τελικό πρακτικό που θα διαμορφωθεί, θα έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο. Πρόκειται για προσχηματικό τρόπο έκφρασης γνώμης των συναδέλφων που θα καταλήξει  σε μια αμφίβολης αξιοπιστίας διαδικασία, η οποία επιβάλλει τον ανταγωνισμό και την πολιτική του “διαίρει και βασίλευε” στο σχολείο,  διαλύοντας κάθε σχέση αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και παιδαγωγικού δημοκρατικού παραδείγματος για τη νέα γενιά.

  Μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχει μια τέτοια διαδικασία, ουσιαστικά πρόκειται για μια “παγίδα” για όλους μας και για τους υποψήφιους Δ/ντες-Δντριες μια καταφανέστατη επικοινωνιακή τακτική τύπου “προφάσεις εν αμαρτίαις”. Οι «ερωτήσεις αποτίμησης» της προσωπικότητας των υποψήφιων διευθυντών από τους Συλλόγους ουσιαστικά εισάγουν τους δείκτες του ΠΔ 152/2013 για την ατομική αξιολόγηση. Η συνέχεια είναι - δηλωμένη ήδη (!)- η αξιολόγηση των υπόλοιπων εκπαιδευτικών από αυτούς που τώρα “αξιολογούνται”, χωρίς αντίκρισμα. Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης - χειραγώγησης αποδείχτηκαν ψεύτικες.  Από την άλλη, δεν τηρούνται ούτε οι υποσχέσεις για δημοκρατικά δικαιώματα  στους συλλόγους και ουσιαστικό ρόλο στη σχολική ζωή. 

  Για πρώτη φορά συγκροτείται ένα σώμα διαφορετικό από το Σύλλογο Διδασκόντων από το οποίο αποκλείονται οι συνάδελφοι αναπληρωτές. Πρόκειται για επιλογή ακριβώς στον αντίποδα του εκδημοκρατισμού! Η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση που από μόνη της αποτελεί λόγο αποχής από αυτή την αθλιότητα,  δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος και η κυβέρνηση το ρόλο των συναδέλφων αναπληρωτών:  ως εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας με μειωμένα δικαιώματα, ως αναλώσιμο προσωπικό, που έχει την «υποχρέωση» να μεταφέρεται κάθε χρόνο από σχολείο σε σχολείο, και που ταυτόχρονα ακριβώς εξαιτίας αυτής της εργασιακής του σχέσης δεν έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του! Το υπουργείο Παιδείας τους αφαιρεί ακόμα και το δικαίωμα λόγου από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εξαιρούνται έτσι οι ελαστικά εργαζόμενοι (αναπληρωτές, ΑΜΩ) στα πλαίσια του συνολικού αποκλεισμού των συμβασιούχων σε όλο το δημόσιο τομέα.
Ο τρόπος με τον οποίο αποφασίστηκε να γίνει η επιλογή των διευθυντών είναι απόλυτα εναρμονισμένος με το ρόλο που καλούνται να έχουν: του διευθυντή - «μάνατζερ» της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα υλοποιεί  τις κατευθύνσεις των συντηρητικών αναδιαρθρώσεων της εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και θα κληθεί να παίξει καθοριστικό-αυταρχικό ρόλο στην προώθηση της «αυτονομίας» και της «αυτοαξιολόγησής» της, αφού θα ελέγχει και θα ελέγχεται για την υλοποίηση των «στόχων» του σχολείου, μέσα σε ένα πλαίσιο αιματηρής δημοσιονομικής πολιτικής, αδιοριστίας και ελαστικής εργασίας. Η πολιτική της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ είναι που καθορίζει τελικά το χαρακτήρα του σχολείου άρα και το ρόλο των διευθυντών και κατ’ επέκταση όλων μας αν δεν συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε στις ολιγαρχικές επιλογές. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η επιβαλλόμενη αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα χάρη στους δικούς μας αγώνες.
        Καλούμε τους συναδέλφους να μην συμμετέχουν στην παραπάνω  διαδικασία, με συνείδηση της δημοκρατικής και προσωπικής μας ευθύνης για τις επόμενες γενιές, τόσο συλλογικά όσο και προσωπικά ο καθένας και η καθεμιά μας. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να ανοίξει το δρόμο για την προωθούμενη αξιολόγηση μέσω της επιλογής των διευθυντών. 
        Καλούμε τους συναδέλφους να μην πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων που καλούνται να πουν γνώμη για την επιλογή των Διευθυντών, να μην συντάξουν πρακτικά, να μην συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, να μην “αξιολογήσουν”, στο πλαίσιο της «απεργίας - αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.
        Καλούμε τους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου να μη καταλήξουν τέτοιου είδους “αξιολογητές”. Να απέχουν από κάθε διαδικασία επιλογής και κρίσης Διευθυντών των σχολείων στις επικείμενες συνεδριάσεις των “διευρυμένων” ΠΥΣΔΕ.
        Καλούμε και την ΟΛΜΕ, όπως έκανε η ΑΔΕΔΥ και η ΔΟΕ, να πάρει άμεσα απόφαση “αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης” και συνδικαλιστικής κάλυψης των σωματείων και των συναδέλφων.
        Αποστέλλουμε σχέδιο πρακτικού / δήλωσης για μη συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων στη διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντών.
        Καλούμε του συναδέλφους να δυναμώσουν τον αγώνα απέναντι στη αντιλαϊκή πολιτική. Απέναντι στο νέο Μνημόνιο που σαρώνει και την Παιδεία για την οποία διαδραματίζουμε τον βασικότερο μάχιμο ρόλο και θα λογοδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.