28/11/16

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση - Αγωνιστικές Παρεμβάσεις: Αφίσα για τις εκλογές της Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης - 15/12/2016