1/11/16

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις - Αλληλεγγύη - Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση - Συνεργαζόμενοι: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 -- Εκλογές για τα ΠΥΣΔΕ Ανατολικής & Δυτικής Θεσ/νίκης & το ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας